תשלום מזונות

אחת מן ההתחייבויות אשר נוטל על עצמו הגבר כלפי אשתו, בעת שהם באים בברית הנישואין, הינה ההתחייבות הכלכלית. לפי המשפט העברי, החיוב העיקרי של האישה כלפי בעלה הוא שתהא מיוחדת לו, והוא בתמורה צריך לדאוג לה לשאר, כסות ועונה. השאר והכסות הלא הם המזונות, והעונה היא יחסי האישות והמעון.

חובת המזונות הנה חובה חד צדדית המוטלת על הבעל לבדו, והפרתה מקימה לאישה את הזכות לדרוש מבעלה גט. יצוין כי ייתכנו מצבים חריגים בהם תחויב האישה לפרנס את בעלה מקרן רכושה, ובלבד שפרנסתה בטוחה, זאת מכוח דיני צדקה.

להרחבה בנושאי תשלום מזונות

מזונות אישה

dreamstime_xs_7113276 (Small)
החיוב לתשלום מזונות אישה מתקיים במהלך תקופת הנישואין. מה קורה במקרים של גירושין בין בני הזוג, או מקרים של סרבנות גט?
לחץ כאן לקריאה נוספת

מזונות ילדים

help me
על פי החוק, כל אדם חייב בתשלום מזונות ילדיו. מה כוללות ההוראות לתשלום מזונות, ועל מי הן חלות?
לחץ כאן לקריאה נוספת

חישוב מזונות ילדים

חישוב תשלום מזונות
כמה משלמים? גובה תשלום מזונות הילדים משתנה על פי מספר תנאים, בהם גיל הילדים. כיצד מחשבים את גובה המזונות?
לחץ כאן לקריאה נוספת

פטור מתשלום מזונות

פטור משתלום מזונות
קיימים מספר מקרים בהם לא תחול על הבעל החובה במזונות אישה. מהם אותם מקרים ומה הפתרונות החלופיים?
לחץ כאן לקריאה נוספת

מזונות אזרחיים

מזונות אזרחיים
מהו הכלל לתשלום מזונות אישה במקרים בהם בני הזוג נישאו בנישואין אזרחיים? ומהו השינוי שחל בשנים האחרונות?
לחץ כאן לקריאה נוספת

מזונות זמניים

מזונות
מזונות זמניים הם סעד זמני שנפסק לאישה על ידי בית המשפט. באילו מקרים פוסקים מזונות זמניים?
לחץ כאן לקריאה נוספת

מזונות ילדים

בתחום מזונות הילדים, קיימות שתי דעות ביחס לאופי החיוב במזונות אלו. מן הצד האחד, יש כאלו הטוענים כי דמי מזונות ילדים נגזרים מהחיוב במזונות אישה, ומן העבר השני קיימות דעות לפיהן החיוב של האב במזונות ילדים הוא חיוב אישי, אשר נובע מכמה מקורות (דין תורה, תקנות חכמים ודין צדקה).

על כל פנים, הגישה הרווחת בתחום מזונות הילדים היא הגישה הישירה, ובמסגרתה גם אם האם הלכה לעולמה חו"ח, וגם לאחר גירושין, יהיה האב חייב במזונות ילדיו.

לקריאה נוספת בנושא מזונות – כמה משלמים? מה אומר החוק בנושא מזונות? וכיצד מגישים תביעת מזונות? – ראו ההרחבה לעיל.