דיני משפחה

דיני משפחה מסדירים באופן משפטי את כלל הנוגע לענייני משפחה וההשלכות המשפטיות של עניינים אלה.

דיני משפחה כוללים בראש וראשונה ענייני נישואין וגירושין – כאשר במערכת המשפט הישראלית, מוסמכים לדון בתחום זה שני בתי דין שונים – בית הדין הרבני, ובית המשפט לענייני משפחה, והחלוקה בין שני בתי המשפט מבוססת באופן הרחב על נושאי הדיון שבהם הם עוסקים.

בעוד בית הדין הרבני מוסמך באופן בלעדי לדון בנושאי גירושין ונישואין בקרב אזרחים יהודים בישראל, עוסק בית המשפט לענייני משפחה בסוגיות נוספות סביב הנושא, כגון נושאים כלכליים, הוריים, ענייני ירושה וכו'.

נושא נוסף בתחום דיני המשפחה הינו תשלום מזונות – בין אם מזונות אישה או מזונות ילדים. זהו חיוב החל על הבעל, לכלכל את ילדיו המשותפים עם בת זוגו גם לאחר הגירושין. דיני המשפחה עוסקים גם בנושאי חלוקת רכוש בין בני זוג לאחר גירושין, וכן הסדרי ראייה ומשמורת ילדים.

כמו כן, מכסים דיני המשפחה גם את תחום הצוואות והירושות, כחלק מהסדרת הכללים בתוך התא המשפחתי הרחב.

נישואין

iStock_000015146163XSmall (Small)
הנישואין במדינת ישראל בין בני זוג יהודים, נתונים בסמכותה הבלעדית של הרבנות, וכפופים למספר חוקים המסדירים את הנושא וקובעים את גבולות המותר והאסור.
לחץ כאן לקריאה נוספת

גירושין

iStock_000014233105Large (Small)
הגירושין הם אקורד הסיום של חייהם המשותפים של בני הזוג הנשואים. הצעדים הראשונים בוודאי לא קלים. מה צריך לדעת לפני שיוצאים למסע הארוך והמטלטל?
לחץ כאן לקריאה נוספת

מזונות

מזונות
אחת ההתחייבויות אשר נוטל הגבר כלפי אשתו בעת נישואיהם, הינה כלכלית.
חובת המזונות מוטלת על הבעל לבדו, והפרתה מקימה לאישה את הזכות לדרוש מבעלה גט.
לחץ כאן לקריאה נוספת

הסכם ממון

הסכם ממון
הסכם ממון אשר נחתם לפני הנישואין, קובע איזה חלק מהרכוש שייך לכל אחד מבני הזוג, במקרה של גירושין ופירוק התא המשפחתי. מה כדאי לדעת לפני שחותמים על הסכם ממון?
לחץ כאן לקריאה נוספת

מזונות ילדים

iStock_000017601957XXXLarge (Small)
החיוב במזונות ילדים משתנה בהתאם לגיל הילדים, ובהתאם למינימום ההכרחי ומעל למינימום ההכרחי. איך קובעים את גובה מזונות הילדים ומי נושא בנטל המזונות?
לחץ כאן לקריאה נוספת

צוואות וירושות

צוואות וירושות
על פי חוק הירושה בדין הישראלי, יכול כל אדם להוריש את רכושות לאחר מותו, בשתי דרכים אפשריות: על ידי עריכת צוואה; ומכוח ירושה על פי הדין.
לחץ כאן לקריאה נוספת

עו"ד דיני משפחה

עורך דין משפחה מלווה את אחד מבני הזוג בכל המשמעויות של תביעת גירושין. במסגרת זו, עוסק עורך דין דיני משפחה גם בנושאים הקשורים לתשלומי מזונות אישה וילדים, הסדרי ראייה ומשמורת הילדים.

גם במקרים שבהם בני הזוג מבקשים לבצע גישור גירושין, יכול עו"ד משפחה לשמש כמגשר, באם הינו בעל הכשרה מתאימה לכך. כמו כן, עשוי עורך הדין לענייני משפחה לסייע בניסוח הסכם גירושין אשר יסייע לצדדים לסכם על נושאים שבמרכז הסכסוך, על פי מו"מ ביניהם.