תנאים והגבלות של ייפוי כוח מתמשך

על פי התיקון החדש לחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, כל אדם בגיר וכשיר משפטית יכול להיערך למצב בו יאבד יכולת לטפל בעצמו, על ידי מינוי מיופה כוח, או מספר מיופי כוח, אשר ידאגו לרווחתו, לבריאותו ולמצבו הפיננסי. מסמך ייפוי כוח מתמשך נחתם כאשר מייפה הכוח, בגיר ובעל כשירות משפטית, עומד בפני אפשרות שמצבו הרפואי ידרדר וימנע ממנו יכולת פיזית ומנטלית לדאוג לעצמו.  למקרה זה הוא מעוניין לקבוע מראש מי יטפל בו ובאילו הדרכים, אם וכאשר יהיה בכך צורך.

על פי החוק, מסמך ייפוי כוח מתמשך יהיה תקף במידה ונערך על פי תנאים הבאים:

 • הן מייפה כוח והן מיופה כוח (או מספר מיופי כוח) הינם אנשים בגירים (מעל גיל 18) וכשירים משפטית, המודעים היטב למשמעות ההסכם ביניהם וחותמים על ההסכם מרצונם החופשי.
 • ייפוי כוח מתמשך מאפשר העברת האחריות בתחומים הבאים:
 • טיפול בעיניינים האישים של הממנה: סיפוק צרכיו בסיסיים ויום יומיים, מעקב אחר טיפולו הרפואי, שמירה על תנאים מחייה ראויים.
 • טיפול בעינייני הרכוש של הממנה: ניהול נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה, מעקב אחר כספי הביטוח והפנסיה וכו'.
 • מיפה כוח רשאי למנות מספר מיפי כוח ולחלק ביניהם תחומי האחריות.
 • מיופה הכוח (או מספר מיופי הכוח) מתחייבים לפעול אך ורק לטובת מייפה הכוח (הממנה) ולציית להנחיות המצוינות במסמך.

מיופה הכוח (או מספר מיופי הכוח) יהיה אדם פרטי, כגון בן/בת זוג של הממנה או קרוב משפחה או חבר, אשר יש בינו ובין הממנה יחסי אימון, או לחלופין יהיה בעל מקצועי המתמחה במתן שירותים משפטיים או פיננסיים, כגון עורך דין או רואה חשבון. מיופה הכוח רשאי לקבל שכר עבור תקפידו, בתנאי שהיקף השכר ואופן ביצוע התשלום סוכמו מראש בין הצדדים ומצוינים בתוך המסמך.

ייפוי כוח נערך, מאומת ונחתם, על ידי עורך דין אשר מתמחה בתחום והוכשר על ידי האפוטרופוס הכללי.

אדם אינו רשאי לשמש כמיופה כוח במקרים הבאים:

 • אם הוא כבר משמש כמיופה כוח עבור שלושה אנשים אחרים שאינם בני משפחתו.
 • אם הוא פסול דין (אינו כשיר משפטית), או עדיין לא מלאו לו 18 שנים, או מונה לו אפוטרופוס או יש לגבי ייפוי כוח מתמשך בפועל.
 • אדם שהוכרז כפושט רגל או כלקוח מוגבל חמור אינו רשאי להיות מיופה כוח בעיניי הרכוש (אולם יכול לשמש כמיופה כוח בענייני הגוף).
 • מטפל סיעודי בתשלום, אלא אם כן הינו קרוב משפחה של מייפה כוח.
 • בעלי מקצועי אשר החתימו על ייפוי כוח מתמשך או רפואי (עורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכו')

הגבלות ייפוי כוח מתמשך

על פי החוק, חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות הבאות על ידי מיופה הכוח, גם אם ממנה מעוניין בכך: המרת דתו של מייפה כוח, עריכת צוואה בשמו, מסירת ילדיו לאימוץ, הצבעה בבחירות.

פעולות הבאות ניתנות לביצוע על ידי מיופה כוח, בתנאי שהוסדרו במסמך ייפוי כוח מתמשך: מתן תרומות ומתנות או ביצוע עסקאות מקרקעין.