תומך החלטה – המודל המשפטי

תומך החלטות הינו מודל משפטי למינוי אדם, המכונה כך מעצם היותו מורשה לתמוך בהחלטות וביצוע של פעולות משפטיות, למי שאינו מסוגל לעשות זאת בעצמו. למשל, קשישים עם לקות מנטלית או ירידה קוגנטיבית מכל סוג.

תומך החלטות ממונה מטעם בית המשפט, כחלופה למינויו של אפוטרופוס, במקרה והחוסה אינו מצדיק מינויו של אפוטרופוס, מכיון שאינו עונה על הקריטריונים של אי כשרות משפטית הנדרשת למינוי אפוטרופוס, אבל עדיין נדרש בעזרה לשם התנהלות תקינה בתחומים אלו. תומך ההחלטות מעניק ליווי ותמיכה לאדם החוסה, בניהול עניינים כספיים או בקידום הליכים משפטיים כאלה ואחרים.

תומך ההחלטה, להבדיל מאפוטרופוס, אנו מחליף את החוסה בשיקול הדעת, אלא נותן לו את מירב המידע שהוא יכול לספק ותומך בו בכל העזרים הנלווים, אשר באמצעותו, על מנת לעזור לאדם לבצע החלטות באופן עצמאי. את היחסים האלו ניתן לבטל באופן פשוט, ברגע שהאדם אינו מבקש יותר את תמיכתו של זה אשר מונה כתומך החלטות.

באילו מקרים נדרש מינוי של תומך החלטה?

במקרים שונים, בהם נדרש מינויו של אדם תומך החלטות כך למשל במקרה של אדם קשיש, הכשיר בשיקול דעתו, אך נשאר אובד עצות וחסר אונים מול הממסד הבירוקרטי המתקדם, כשהיכולות הטכנולוגיות והקוגנטיביות שלו יורדות. לצורך כך, אדם אשר מונה כתומך החלטות, יכול לספק לקשיש את מירב המידע, באופן נגיש ופשוט, כך שיוכל להפעיל את שיקו דעתו, בסופו של דבר, באופן עצמאי, ולנהל את חייו בעצמו, כולל ההליכים הרפואיים והמשפטיים הנדרשים. עוד מקרים שבהם ימונה אדם תומך החלטות ולאו דווקא אפוטרופוס הוא במקרים דוגמת אלצהיימר ומצבים רפואיים, בהם לא אישרה הועדה הרפואית את אי הכשירות של המטופל, או שהדבר בתהליכים, ובזמן התהליך, דרושה עזרה נוספת. עזרה זו עשויה להיות אפשרית מעצם מינויו של אדם תומך החלטות.

מהו הצורך החיוני במינוי תומך החלטה?

לאדם תומך החלטות יש תפקיד מרכזי בניהול חייהם של אנשים, שאינם מסוגלים למצוא את עצמם בתוך הממסד הבירוקרטי המסועף המודרני. כשאדם מוצא את עצמו בלב הליך משפטי עקב בעיה רפואית, מול ועדות רפואיות והשגת אישורים שונים, הוא עשוי לאבד את יכולת ההתנגדות שלו, ומכך גם לאט לאט, את כשירותו לנהל את חייו, רק משום שהדורות היום מתפתחים בקצב מהיר מאוד. חשוב לנו כחברה לתת את השירות הזה לאנשים החלשים יותר, אם מפאת גילם או מצבם הרפואי או הנפשי, כדי שיתחזקו ויוכלו לנהל את חייהם, מבלי להיות עול על החברה, ומבלי שזו תסב להם נזק.​