צוואה וירושה

על פי חוק הירושה בדין הישראלי, יכול כל אדם להוריש את רכושות לאחר מותו, בשתי דרכים אפשריות: על ידי עריכת צוואה; ומכוח ירושה על פי הדין.

הירושה באמצעות צוואה עדיפה במקרים רבים למוריש, שכן באפשרות זו הוא יוכל להגדיר באופן מדוייק כיצד לחלק את רכושו על פי ראות עיניו, וכן להשאיר אחריו הוראות נוספות שאינן קשורות דווקא לחלוקת הרכוש.

עם זאת, יש לזכור כי צוואה שלא נערכה בצורה נכונה ומותאמת להוראות החוק, עלולה שלא להתקבל ואף להתבטל, וזאת גם לאחר מותו של המוריש.

מן העבר השני, במקרים של ירושה על פי הדין, לא יהיה ניתן להשפיע על אופן חלוקת העיזבון בין שארי ביתו של המוריש, והנושא מובנה ומסודר באמצעות מערכת החוקים.