נישואים אזרחיים

המונח "נישואים אזרחיים" ניתן לסוג של נישואין בין אזרחי המדינה, אשר לא ניתן להם מעמד רשמי על ידי בית דין דתי כמחוייב בחוק. אלו נישואים אשר שואבים את מעמדם החוקי מהמדינה ולא מממסד דתי כלשהו.

למי מיועדת חתונה אזרחית? ראשית, לבני זוג אשר אינם רשאים להינשא לאור מגבלות בדין הדתי, כגון פסולי חיתון או כהן וגרושה.

שנית, לזוגות מעורבים, כגון בעל יהודי ואישה בת דת אחרת (או להיפך).

שלישית, הנישואין האזרחיים בישראל מיועדים לבני זוג אשר אינם מעוניינים לבוא בברית הנישואים בטקס דתי ושחוקי הדת יחולו על נישואיהם.

חתונה אזרחית בכל מקום בעולם

על פי החוק בישראל, על בני זוג יהודים להינשא רק באמצעות הרבנות. אולם, הנישואים האזרחיים יכולים להתקיים בכל מדינה בעולם, ומדינת ישראל תכיר בבני הזוג כנשואים – זאת במידה ובני הזוג יציגו תעודה רשמית המעידה על נישואיהם.