ייפוי כוח רפואי

בעבר, הטיפול הרפואי באדם אשר איבד כשירות משפטית, נפשית, קוגניטיבית או פיזית נעשה על ידי ביצוע הליך הנקרא ייפוי כוח רפואי במסגרת החוק זכויות החולה. הליך זה העניק לחולה, בתנאי שהינו בגיר ודעתו צלולה, זכות להסמיך לעצמו נציג, אשר יקבל עבורו החלטות בנוגע לטיפול הרפואי במידה ומצבו הרפואי של החולה לא יאפשר לו להחליט החלטות אלה באופן עצמאי. עריכת מסמך ייפוי כוח רפואי הייתה מותנית בנוכחות בעל מקצוע מוסמך, כגון עורך דין, רופא מורשה, עובד סוציאלי וכו', אשר מצהיר בזאת כי דעתו של החולה צלולה והוא מבין את המשמעות המשפטית והרפואית של המסמך עליו הוא חותם.

במקרים מסוימים, ייפוי כוח רפואי שימש בתור תחליף  להליך מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. כמו כן, השימוש במסמך זה היה נחוץ על מנת למנוע מתן הוראות מיוחדות לטיפול רפואי דחוף.  מסמך ייפוי כוח רפואי התייחס בין היתר לסוגיות הבאות: הסכמה מדעת לגבי ההחלטות בנוגע לשינוי בטיפול הרפואי לצורך שמירה על בריאותו של החולה, טיפולים להארכה או הצלת חייו.

כמו כן, בעבר היה ניתן לחתום על ייפוי כוח מיוחד אשר שילב בתוכו ייפוי כוח רפואי וייפוי כוח לטיפול בחולה הנוטה למות (חולה, אשר אינו צפוי להאריך חיים מעבר ל-6 חודשים מתאריך החתימה על המסמך). ייפוי כוח זה הנקרא ייפוי כוח משולב אינו עוד נמצא בשימוש.

העדכון: ייפוי כוח רפואי הוחלף לייפוי כוח מתמשך

מתאריך 11.04.2017 הליך זה התבטל והוחלף להליך חלופי אשר מוסדר על ידי תיקון לחוק הכשירות המשפטית ואפוטרופסות. אולם, מסמכי ייפוי כוח רפואי, אשר נערכו ואושרו לפני תאריך זה, עדיין תקפים וזכות החולים שחתומים עליהם, מוסדרת בהתאם להנחיות שצוינו בהם.

כאמור, התנאים שהוסדרו בעבר על ידי ייפוי כוח רפואי, מוסדרים כיום על ידי ייפוי כוח מתמשך. בניגוד לייפוי כוח רפואי, ההליך החלופי מקיף את כל התחומי החיים של החולה ולא רק את התחום הרפואי. באמצעות ייפוי כוח מתמשך, יכול החולה למנות לעצמו נציג אשר יטפל גם בעיני רכושו וגם בצרכיו היום יומיים, בן אם חברתיים, הנפשיים או הפיזיים.

אולם, ייפוי כוח מתמשך אינו מחליף ייפוי כוח לטיפול בחולה הנוטה למות, אשר מוסדר על ידי חוק החולה הנוטה למות. ייפוי כוח לטיפול בחולה הנוטה למות אינו התבטל וממשיך להיות תקף. כך, ייפוי כוח מתמשך אינו מסדיר תנאים מיוחדים לטיפול בחולים הנוטים למות. כדי להסדיר תנאים אלה, יש צורך לחתום על ייפוי כוח לטיפול בחולה הנוטה למות בנוסף לייפוי כוח מתמשך.