מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי הנוצר כתוצאה מהתיקון החדש לחוק הכשירות המשפטית ואפוטרופסות, במטרה להסדיר זכויותיהם של חולים אשר איבדו יכולת לקבל החלטות ולדאוג לעצמם עקב מחלה או הדרדרות במצב פיזי או נפשי. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם העומד בפני שינויי משמעותי במצבו הבריאותי, אשר ימנע ממנו יכולת תפקודית ומנטלית, להיערך לעתידו מראש, ולדאוג לכך שכאשר יגיע היום  בו יהפוך לחסר ישע, זכויותיו ישמרו, רכושו לא ינוצל לרעה, ונציגו, שהוא בעצמו מונה, יפעל אך ורק לטובתו.

מהו ייפוי כוח מתמשך? עו״ד אביתר רגר

ייפוי כוח מתמשך – אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס

על פי החוק החדש, כל אדם, בתנאי שהוא בגיר וכשיר משפטית, רשאי למנות לעצמו נציג, אשר יטפל בעיניי הגוף והרכוש של מייפה הכוח, אם וכאשר הוא יהפוך לפסול דין ולא יכול לטפל בענייניו באופן עצמאי. אפשרות זאת אינה הייתה קיימת בעבר, מכוון שייפוי כוח הנערכים לפי חוק השליחות מותנים בתנאי ביטול ההסכם אם מייפה או מיופה הכוח מאבד כשירות משפטית. לכן, עד לכניסה לתוקף של המסמך החדש, לאדם חולה שמודע למצבו ויודע שביום מן הימים יהפוך לחסר עונים ויהיה נתון לחסדים של ארחים, לא הייתה אפשרות לפעול להסדרת מצבו העתידי.

למעשה, גורלם של אנשים שאיבדו יכולת פיזית או מנטלית לטפל בעצמם היה נתון בידיי בית המשפט אשר דן במצבם ומינה להם אפוטרופוס בהתאם לראות עיניו. מכוון שמינוי אפוטרופוס הינו הליך שנערך בשלב שהחולה עצמו כבר פסול דין, לא הייתה לו אפשרות להתערב בהחלטת הדין ולהחליט מי יהיה האפוטרופוס שלו.

בשונה מייפוי כוח רגיל, אשר תקף רק כל עוד מייפה כוח כשיר משפטית, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כאשר מייפה כוח מפסיק להיות כשיר משפטית. כך שלמעשה, ייפוי כוח זה משמש כמעין הסכם ביטוח הנועד לשמירה על זכויותיו של מייפה הכוח ולמניעת צורך במינוי אפוטרופוס.

תנאים לחתימת ייפוי כוח מתמשך

ברוב המקרים מייפה כוח ימנה לנציגו בן/בת זוג, קרוב משפחה או מספר קרובי משפחה, כאשר לכל אחד מהם יהיה תחום אחריות מוגדר. מייפה הכוח יציין במסמך את ההנחיות לגבי תחומי הפעילות של כל מייפה כוח והאם יפעלו יחד או בנפרד. כמו כן, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לציין אילו פעולות ספציפיות אסורות או לחלופין מותרות לביצוע על ידי מיופה כוח.

מייפה הכוח רשאי להחליט האם מיופה הכוח יפעל בשמו ועבורו בתחום הרכוש, וינהל את נכסיו וכספיו של מייפה הכוח, או בתחום האישי, ויטפל בצרכיו היום יומיים ולבריאותו, או לחלופין, יבצע את כל הפעולות הן בתחום העיניים האישיים והבריאותיים והן בתחום העניינים הפיננסיים.

כמו כן, רשאי מייפה הכוח לקבוע כי מיופה הכוח יקבל שכר עבור פעילותו וכמו הן החזר להוצאות שהשקיע בטיפולו. בנוסף, יכול מייפה כוח למנות אדם או מספר אנשים "מיודעים" שיפקחו על פעילות של מיופה הכוח וידווחו לאפוטרופוס הכללי.