ייפוי כוח מתמשך במקום אפוטרופוס

לאחרונה חל שינוי ביחס מערכת המשפט בישראל כלפי אנשים אשר איבדו כושר פיזי, קוגניטיבי או מנטלי עקב מחלה והפכו לחסרי ישע. בעבר הטיפול המשפטי באנשים אלה היה מוסדר על ידי מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. הליך זה מתבצע לאחר שהאדם כבר אינו כשיר משפטית והוגדר כחסוי.

מינוי האפוטרופוס נעשה על סמך הבקשה שהוגשה לבית המשפט על ידי קרובי משפחה או מוסדות רפואיים או בעלי מקצוע כגון עובדת סוציאלית או, במקרים מסוימים, על ידי משרדו של האפוטרופוס הכללי. על מנת למנות אפוטרופוס לחסוי, יש צורך בהגשת חוות דעת רפואיות, המלצה של פקיד סעד ועדות של בני המשפחה. ברוב המקרים, אין לחסוי עצמו יכולת פיזית או מנטלית להשפיע על ההחלטה של בית המשפט. זהות האפוטרופוס נקבעת על פי שיקולים של בית המשפט. כך, אם   לקרוב משפחה אשר מעוניין במינוי יש אינטרסים כלכליים העלולים לפגוע בזכויות החסוי, בית המשפט יכול לדחות את בקשתו, על מנת למנוע ניצול או פגיעה בחסוי.

במקרים מסוימים יעדיף בית המשפט למנות גורם מקצועי בתשלום שישמש כאפוטרופוס. במקרים מסוימים גם משרד האפוטרופוס הכללי יכול לשמש כאפוטרופוס לחסוי.

הליך מינוי אפוטרופוס הינו ארוך, מסורבל ומייגע, מצריך הגשת מסמכים רבים ולעיתים כרוך בהוצאות כלכליות ובעוגמת הנפש של הצדדים המעורבים בו.

ייפוי כוח מתמשך כתחליף למינוי אפוטרופוס

כאמור, מינוי האפוטרופוס לצורך טיפול בצרכיו הפיזיים, הנפשיים, הרפואיים והפיננסיים של החסוי נעשה לאחר אובדן כשירות משפטית ועל ידי כך נמנע מהחסוי זכות להחליט על גורלו ולקבל החלטות בנוגע לעתידו. כאשר במקרים רבים מינוי האפוטרופוס חיוני ונחוץ, במקרים אחרים הליך זה שולל מהאדם זכות לחופש בחירה וכופה עליו תנאים שאולי אינם מקובלים עליו, אך אין לו אפשרות להתנגד אליהם.

כך, מינוי האפוטרופוס אינו נותן מענה למקרים כאשר אדם בגיר וכשיר משפטית מודע לעובדה שבעתיד יהפוך לפסול דין כתוצאה מאובדן כושר השיפוט, ומעוניין להיערך למצב זה מראש, על מנת להחליט באופן עצמאי כיצד יתנהלו חייו כאשר יהפוך לחסר ישע.

תיקון לחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות אשר נכנס לתוקף בתאריך 11.4.2017, נוצר כדי ליצור אפשרות חדשה לטיפול במקרים אלה. בזכות מסמך ייפוי כוח מתמשך, אשר נוצר בעקבות התיקון לחוק,  רשאי כל אדם בגיר שדעתו צלולה, והוא מודע באופן מלא למצבו, להחליט מי ובאיזה אופן יטפל בצרכיו כאשר יהיה בכך צורך.

יתרונות של ייפוי כוח מתמשך מול מינוי אפוטרופוס

בניגוד למסמכי ייפוי כוח אחרים אשר תוקפם מתבטל ברגע שמייפה הכוח מאבד כשירות משפטית, ייפוי כוח מתמשך  נכנס לתוקף דווקא כאשר מייפה הכוח הופך לפסול דין, כלומר, כל עוד מצבו הנפשי, הקוגניטיבי והפיזי של מייפה כוח מאפשר לו לדאוג לעצמו ולקבל החלטות על חייו,  ייפוי כוח מתמשך אינו יהיה בשימוש.

מעבר לזהות מיופה הכוח (אחד או רבים), ייפוי כוח מתמשך מעניק למייפה הכוח זכות להחליט באיזה אופן ייעשה הטיפול בו, על ידי מתן הנחיות מדויקות ויסודיות המסוכמות במסמך.

עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו הליך פשוט אשר נעשה בעזרת עורך דין בלבד וברוב המקרים אינו דורש התערבות של גורמים מקצועיים וערכאות משפטיות.