גירושין בין ידועים בציבור

ההגדרה "גירושין של ידועים בציבור" היא מעט מטעה – למעשה, אצל ידועים בציבור, אין גירושין. בני הזוג מעולם לא חדרו את דיני הסטאטוס, ולפיכך הם אינם זקוקים לעבור את התהליך המורכב והמייגע של הגירושין.

כאשר מחליטים בני הזוג הידועים בציבור להיפרד, הם אורזים מזוודות ועוזבים ובכך מסתיים התהליך. יצוין כי העובדה שאין צורך בגירושין אצל ידועים בציבור אינה שוללת את מערך הזכויות והחובות שנוצר במסגרת הקשר של הידועים בציבור.

האם ידועה בציבור זכאית למזונות מבן זוגה?

כן. ידועה בציבור זכאית למזונות אזרחיים. במקרה של ידועה בציבור המזונות יינתנו החל ממועד הפירוד שכן אין צורך בקבלת גט.

המזונות יינתנו לתקופה מוגבלת עד אשר תיעמד האישה על רגליה. פס"ד מהפכני קבע אף זכות מזונות של ידועה בציבור לכל ימי חייה!

חלוקת רכוש – ידועים בציבור

הלכת השיתוף קובעת כי זוג נשוי, שהיו בין בני הזוג יחסים תקינים ויש ביניהם מאמץ משותף לחיים משותפים, יראו אותם כאילו נחתם ביניהם הסכם מכללא לפיו כל הנכסים שנצברו במהלך הנישואים יחולק בין שניהם באופן שווה.

בית המשפט קבע כי יש להחיל את הלכת השיתוף גם על זוגות ידועים בציבור, שכן הלכת השיתוף חלה מכוח החיים המשותפים של בני הזוג, ולא מתוך אקט הנישואין, ולפיכך כאשר מתקיימים היסודות שהיו מחילים את הלכת השיתוף על בני זוג נשואים, יש להחילה גם על ידועים בציבור.

יחד עם זאת, אצל ידועים בציבור, נטל ההוכחה הנדרש כדי להוכיח כי יש להחיל את הלכת השיתוף כבד יותר מזה הנדרש אצל זוג נשוי. בית המשפט מבקש לבחון מדוע בחרו בני הזוג שלא להכנס תחת ברית הנישואים.

בכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין משפחה, אשר יכול לסייע ולהכווין את כל אחד מבני הזוג בנוגע לזכויותיו בחלוקת הרכוש שנצבר במשותף, גם ללא נישואין.