ידועים בציבור

ידועים בציבור הינם אנשים שמבקשים שלא לחדור את דיני הסטאטוס. בקשר מסוג זה אין צורך במעורבות מדינתית ולא ניתן להתערב בכניסה וביציאה מהקשר הנ"ל.

זהו אחד היתרונות הגדולים ביותר של מוסד הידועים בציבור. אצל ידועים בציבור אין גירושין, וכאשר מחליטים בני הזוג להפרד, הם יכולים לעזוב זה את זה מבלי שעליהם לקבל אישור כלשהוא ממוסד כזה או אחר.

מי ייחשבו כידועים בציבור?

• מי שמקיימים קשר אינטימי (חיי משפחה);
• מי שמנהלים משק בית משותף;

היום הורחבה עד מאוד ההגדרה של ידועים בציבור, ורבים יכולים להיכנס תחת הכותרת הזו. כך למשל הכיר ביהמ"ש בזוג אשר כל אחד מבני הזוג חי בדירה משלו כידועים בציבור, הגם ולא קיימו משק בית משותף.

אצל ידועים בציבור, הגם ואין חדירה של דיני הסטאטוס, הקשר כשלעצמו מטיל חובות ומעניק זכויות לבני הזוג.