תביעת גירושין ומירוץ סמכויות

נישואין וגירושין של בני זוג יהודים הם עניינים המצויים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. לפיכך, לא ניתן להגיש תביעה לגירושין לבית המשפט לענייני משפחה אלא אך ורק לבית הדין הרבני. הנושאים הנלווים, כגון מזונות ילדים, משמורת והסדרי ראייה, חלוקת רכוש, וכיו"ב, נמצאים גם בסמכותו המקבילה של בית המשפט לענייני משפחה.

לתביעה המוגשת לבית הדין הרבני, ניתן לכרוך את אותם עניינים נלווים שהוזכרו לעיל, אולם כאמור ניתן לדון בהם גם בבית המשפט לענייני משפחה מכוח סמכותו השיורית.

יודגש כי בבית הדין הרבני פוסקים הדיינים בהתאם להלכה, למשפט העברי, ובבית המשפט לענייני משפחה פוסקים השופטים בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולהלכות של בית המשפט העליון.

מהו מירוץ סמכויות?

לאור הסמכויות המקבילות של בית הדין הרבני ושל בית המשפט לענייני משפחה, והדינים השונים על פיהם פוסקות השתיים, נוצר מצב של "מירוץ סמכויות". המשמעות של המונח הנ"ל היא שכל אחד מבני הזוג ממהר להגיש ראשון את התביעה, על מנת שהעניינים הנלווים לגירושין יידונו בפני הערכאה שלשיטתו תיטיב עמו.

הסיבה למירוץ הסמכויות היא שנקבע כי הסמכות לדון בעניינים הנלוווים לגירושין תיקבע על פי מועד הגשת התביעה הראשונה. יצוין כי כאשר נכרכת לתביעת הגירושין תביעת ממון, יש להראות כי תביעת הגירושין שהוגשה הייתה כנה, כי הכריכה נעשה כדין וכי היא כנה, ורק אם התשובה לשלושת השאלות היא בחיוב, יקנה בית הדין הרבני את הסמכות לדון בתביעת הממון, אחרת תוכל האישה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה הגם ובעלה פנה לפניה לבית הדין.

הסיבה למבחן המשולש הנ"ל היא שבית המשפט לענייני משפחה כמו גם בית הדין הרבני מודעים היטב לכך שמירוץ הסמכויות עלול להיות מנוצל על ידי הבעל אשר מעדיף כי כל העניינים ינוהלו על ידי בית הדין הרבני.

לאן להגיש את תביעת הגירושין?

לאור ההבדל בדינים על פיהם פוסקות כל אחת מן הערכאות, לרוב נשים תעדפנה להגיש תביעתן לבית המשפט לענייני משפחה, שכן הפסיקות אצלו בדרך כלל הן פרו נשים, ואילו גברים יעדיפו להגיש תביעתם לבית הדין הרבני שנוהג לפסוק לרוב לטובת הגברים.

הנחות אלה נכונות בחלק גדול מהמקרים אולם לא תמיד. ישנם נושאים ספציפיים שלגביהם עדיף לאישה כי ההתדיינות תהיה בפני בית הדין הרבני. כך למשל רק בבית הדין הרבני תוכל האישה לקבל צו למדור ספציפי שיבטיח את מקום המגורים של האישה.

לאור חשיבות הערכאה שדנה בענייני הגירושין, ולאור החשיבות של מועד הגשת התביעה, מומלץ לפנות להיוועצות עם עו"ד הבקיא בתחום דיני המשפחה בהקדם האפשרי.