עילות גירושין

לכל אחד מן הצדדים בהליך הגירושין קיימות סיבות ועילות שבגינן הוא יכול לתבוע את קיום הגירושין. עילות אלו מוצגות בפני בית הדין הרבני בבואו לדון בתביעת גירושין שהוגשה על ידי אחד הצדדים, ללא הסכמת הצד השני.

סיבות לגירושין – כללי

1. טענת "מאוס עליי" (רמב"ם) – האישה צריכה להראות סיבה מבוררת, קרי סיבה כבדת משקל מדוע מאסה בגבר ואין די בטענה כי נתנה עינה בגבר אחר. עילה זו עשויה להוביל לחיוב גט אך לא כפיית גט מחשש לגט מעושה;

2. אישה שבעלה מסב לה צער רב – האישה צריכה להראות שהסכסוכים הרבים נגרמים באשמת הבעל. גם בעילה הזו יש חשש להחליט על כפיית גט מחשש לגט מעושה.

3. היעדר סיכוי לשלום בית – בית הדין עשה שימוש בעילה זו רק כאשר הגבר הוא שהגיש את התביעה לגירושין. משתמשים בעילה זו גם כדי לתת היתר נישואים לגבר לשאת אישה שנייה.

*כזכור, כאשר בית הדין דן בגירושין של נישואין אזרחיים אין הוא נדרש לעילת גירושין, וכל שיבחן הוא האם יש סיכום לשלום בית אם לאו.

עילות גירושין של האישה

כאמור, בהיעדר הסכמה של הבעל, אישה המבקשת גט תצטרך להוכיח אשמה של הבעל. אלו הן ששת עילות הגירושין מצד האישה המקנות לה את הזכות לדרוש מן הבעל גט:

1. אי סיפוק מזונות אישה כעילת גירושין – העילה מתייחסת כעיקרון לבעל שאינו מספק לאשתו מזונות אישה הגם ויכול היה לספקם (מסתכלים על יכולת ההשתכרות ולא על השתכרות בפועל). נראה כי במקרה בו הבעל אינו יכול מבחינה אובייקטיבית לדאוג למזונות אשתו, לא יהווה הדבר עילה לגירושין.

2. עקרות של הבעל כעילת גירושין – אמנם האישה אינה חייבת במצוות "פרו ורבו" אך היא יכולה לטעון כי מעוניינת בבן שיסעד אותה לעת זקנה ("בעינא חוטרא לידה ומרה לקבורה");

3. אימפוטנציה של הבעל כעילת גירושין – חוסר יכולת לקיים חיי אישות;

4. חוסר נאמנות של הגבר כעילת גירושין – בגידה של הגבר אינה מהווה עילה לגט, אלא אם מדובר ב"רועה זונות", קרי בעל שבאופן קבוע בוגד באשתו. במקרה שכזה, יש חשש מפני מחלות מדבקות או שהבעל אינו יכול לפרנס את אשתו שכן מפרנס אחרות, ואז תהווה ההתנהגות עילה לכפיית גט;

5. התאכזרות של הבעל אל האישה כעילת גירושין – התהנגות שלא כדין של הגבר לאישה יכול להוביל לכפיית גט מבחינה הלכתית אע"פ שלרוב רק מחייבים בגט.

6. מחלות ומומים של הבעל כעילת גירושין – אם האישה לא ידעה על המומים או המחלות, או אם האישה ידעה עליהם אך מצבו של הבעל התדרדר משמועתית, ניתן יהיה לכפות גט. מדובר במחלות ומומים מדבקים המפריעים לחיי אישות.

עילות לגירושין של הבעל

1. בגידה של האישה כעילת גירושין – בגידה של האישה מהווה עילה אוטומטית לגירושין, שכן כל התחייבות האישה כנגד מזונותיה היא להיות מיוחדת לבעלה. כאשר יש הוכחה ניצחת לבגידה (שני עדים) סליחת הגבר לא תועיל. כאשר מדובר במעשי כיעור שמעידים על חוסר נאמנות, סליחת הגבר עשויה להשפיע.

2. אישה העוברת על הדת כעילת גירושין – כאשר הפרות האישה את מצוות הדת מהווה הכשלה של הבעל או כאשר בן הזוג רגיש להפרה, יש בכך משום עילת גירושין;

3. חוסר סיכוי לשלום בית כעילת גירושין – כאמור לעיל, זוהי עילה שמתקבלת בפרקטיקה רק כאשר הגבר מגיש תביעת גירושין.

4. עקרות של האישה כעילת גירושין – עקרות של האישה לא מצדיקה כפיית גט אך כן התרת נישואים שניים וחיוב בגט;

5. אישה שהוכרזה כאישה מורדת כעילת גירושין;

6. אישה שעשתה מעשי כיעור כעילת גירושין – התנהגות לא צנועה של האישה. לא מדובר בעילה אוטומטית לגט. ההוכחות הנסיבתיות יגרמו לאישה לאבד את כתובתה. מחילת הבעל אפשרית ובכל מקרה יש להתרות באישה לפני כפיית גט.

מומלץ להתייעץ בעורך דין לענייני משפחה בטרם הגשת תביעת גירושין על סמך עילות הגירושין הקיימות, זאת מאחר שלכל עילה לגירושין קיימות השלכות שונות, וחשוב לדעת מהן ולהכירן לפני תחילת התהליך.