גירושין בהסכמה והסכם גירושין

לא אחת קורה שמערכת נישואין עולה על שרטון, והצדדים מחליטים "לפרק את החבילה". בני זוג, אשר כבר עברו את השלב הראשוני וקיבלו את ההחלטה להתגרש, יכולים לבחור בדרך של "גירושין בהסכמה".

משמעות הגירושין בהסכמה היא שבני הזוג יימנעו מהגשת תביעות גירושין לבית המשפט או בית הדין שגוזלות זמן רב, משאבים, וכוחות נפשיים רבים, ויגיעו באופן עצמאי ו/או בסיוע גורמים שלישיים, להסכם גירושין בשיתוף פעולה ובצורה נעימה, שכוללת כמה שפחות עימותים ואמוציות שליליות.

סיום קשר הנישואין בין בני הזוג בצורה הזו לא רק שתיטיב עם בני הזוג שהחליטו לפתוח בתהליך הגירושים אלא גם, ובעיקר, עם הילדים שעתידים לסבול גם כך מהפירוד של הוריהם, ואינם זקוקים לעימותים הנוספים המלווים במסגרת תביעות המוגשות לערכאות.

הסכם גירושין

במידה והצדדים אינם מצליחים להגיע להסכמות לבדם, ניתן לנסות את שיטת ה"גירושין בשיתוף פעולה" שדומה עד מאוד לשיטת הגירושין ברבנות בהסכמה, אלא שהיא גם מערבת שני עורכי דין גירושין המייעצים כל אחד לבן הזוג, ובאמצעותם מנסים הצדדים לנסח הסכם גירושין.

בני זוג בהליכי גירושין ייטו בדרך כלל שלא להסכים בכמה עניינים מהותיים: מזונות, רכוש ומשמורת הילדים, על כל המשתמע מכך.

הסכם הגט ייחתם בין הצדדים בדרך כלל לאחר מו"מ ממושך, והוא יעיד על רצינותם ורצונם של הצדדים בסיום קשר הנישואין, ובכך למעשה יקל על הדיון בגירושין ברבנות בהסכמה.

סוגיות עיקריות בהסכם גירושין

מזונות ילדים

בהסכם גירושין יקבעו הצדדים את גובה מזונות הילדים החודשיים שישולמו על ידי הבעל. במקרה זה יש חשיבות לנסח את כלל סכומי המזונות על פי ההוצאות העתידיות על הילדים, על מנת למנוע מקרה בו יצוצו הוצאות שונות בעתיד, אשר לא ייכללו בהסכם.

משמורת ילדים

בהסכם יקבעו הצדדים למי תהיה משמורת על הילדים, ומהם הסדרי הראייה לצד השני אשר לא קיבל את החזקה. קיימת חשיבות לתת תשומת לב למגבלות אפשריות הנוגעות לעתידם של הילדים, כגון הגבלה על מקום המגורים של בן הזוג, הגבלות שונות על יציאה מהארץ ואיסור על שינוי שמות הילדים או שם משפחתם.

חלוקת הרכוש

הסכם הגירושין יפרט כיצד תתבצע חלוקת הרכוש בין בני הזוג, וכולל למעשה את כלל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג לאחר מועד הנישואין.

יש להדגיש כי בבואו של בית המשפט לאשר את הסכם הגירושין, עליו לקחת בחשבון גם אפשרות לפגיעה בצד שלישי כוצאה מההסכם – לדוגמה פגיעה אפשרית בילדים עקב סעיפים שונים שהוכנסו להסכם. במקרה זה, יכול בית המשפט שלא לאשר את ההסכם ואף יכול להורות על שינוי סעיפים שונים.

יצוין כי על מנת שיתאפשר הליך של גירושין בהסכמה, על הצדדים לשתף פעולה באופן מלא, ולבצע גילוי נאות, בעיקר בעניינים הפיננסיים. בכל מקרה, גם מי שבוחר ללכת על "גירושין בהסכמה" מומלץ שיפנה לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין דיני משפחה, בטרם יגיע להסכמות עם בן הזוג השני.