הסדרי ראיה

הסדרי הראיה הם למעשה אלו שמסדירים את זכויות ההורה – זה שאינו בעל המשמורת הפיזית על הילדים – לבלות פרקי זמן מוסדרים עם ילדיו. במסגרת הסדרי ראיה כדאי לנסות לתת פתרונות מראש לכמה שיותר סיטואציות שעשויות להתרחש בעתיד, ובין היתר לקבוע את העניינים הבאים:

  • סוג המשמורת והקשר – משמורת משותפת, הסדרי ראיה רחבים, הסדרי ראיה צרים, הסדרים בפיקוח (במקרה למשל של אלימות במשפחה) וכיו"ב.
  • המועדים למפגש, כלומר הימים והשעות בהם יהיה הקטין במחיצת כל הורה ואופי השהייה, האם המפגש יכלול לינה או לא וכיו"ב.
  • אופן החלוקה בין ההורים בתקופות החגים והחופשים – נהוג לעשות את החלוקה של החגים באופן מחזורי, כך שבתקופה של שנתיים, כל הורה עם הילד לפחות כל חג פעם אחת.

מומלץ להסדיר גם נושאים של יציאה לחו"ל (למשל לקבוע כי יש לקבל אישור מראש ובכתב של ההורה השני); הסדרי ראייה בתקופת החופש הגדול; מעבר דירה (לקבוע לצורך כך גבולות גזרה) וכיו"ב.

העניין של הסדרי הראייה הנו עניין חשוב ביותר, שעלול לייצר עימותים רבים בין ההורים אם לא יהיה מוסדר כראוי, וכדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בעניין על מנת שההסדר יהיה כמה שיותר רחב ויכסה כמה שיותר נושאים וסיטואציות שעשויות להתעורר בעתיד.

סוגי הסדרי ראיה

ישנם סוגים שונים של הסדרי ראיה, ואפשר גם לקבוע הסדרי ראייה מדורגים בהתאם לגילו של הילד, ובין היתר:

משמורת משותפת

שניים-שלושה ימים באמצע שבוע (בד"כ החל משעות אחה"צ ועד שעות הערב) אצל ההורה שאינו המשמורן, וכן כל סוף שבוע שני. בסוג זה של קשר של משמורת משותפת, שהולך וצובר תאוצה בימים אלו, יש צורך בקיומה של תקשורת ושיתוף פעולה בין ההורים.

הסדרי ראיה רחבים

שני ימים אצל ההורה שאינן משמורן באמצע שבוע (בדר"כ החל משעות הצהריים ועד שעות הערב), וכל סוף שבוע שני (אפשרות לסופ"ש ארוך).

הסדרי ראיה צרים

יום-יומיים באמצע שבוע (בדר"כ החל משעות הצהריים ועד שעות הערב, ללא אפשרות ללינה) אצל ההורה שאינו משמורן, וכל סוף שבוע שני.

הסדרי ראיה הכוללים סופי שבוע בלבד

יצוין כי הסדרי הראיה צריכים לכלול ימים ושעות קבועים, על מנת לשמר אצל הילד סדר יום קבוע.

שינוי משמורת הסדרי ראיה

כל החלטה או הסכם בעניין משמורת ילדים ו/או הסדרי ראייה אינם סופיים וניתנים לשינוי. בהיעדר הסכמה בין ההורים, ניתן לפנות לבית המשפט או בית הדין על מנת שיבחן העניין, כאשר העיקרון המנחה העומד למול עיני בית המשפט הוא טובת הילד.

ככלל, כאשר מבוקש לצמצם את הסדרי הראיה, יהיה צריך לתת הסבר כבד משקל מדוע יש לצמצם את ההסדר. לעומת זאת, כאשר מבוקש להרחיב את הסדרי הראיה, ייטה בית המשפט להיעתר לבקשה.

מזונות ילדים והסדרי ראיה

חובת מזונות הילדים הנה חובה אבסולוטית המוטלת על האב מכוח דין תורה (עד למינימום ההכרחי) והיא איננה תלויה בטיב וסוג של הסדר הראיה.

יחד עם זאת, ניתן להבחין לאחרונה במגמה של בתי המשפט להתחשב בהיקף של הסדרי הראיה של האב עם ילדו, כך שככל שהסדרי הראיה רחבים יותר, ייטה בית המשפט להקל עם האב ביחס למזונות.

הפרת הסדרי ראיה או שלילת הסדרי ראיה

הסדרי הראיה חשובים ביותר עבור הילד. לפיכך, ההורים אינם יכולים להתנגח זה בזו על ידי שלילת הזכות לראות ולבלות במחיצת הילד כפי שנקבע בהסדרי הראיה, אלא על ידי הכרעה שיפוטית.

בית המשפט נוקט יד קשה עם הורה המבקש לשבש את הסדרי הראיה שנפסקו כדין. כמו כן, כאשר מופרים הסדרי הראיה, רשאי בית המשפט לתת קנס להורה המפר וכן לנקוט סנקציה של שינוי הסדר הראיה.