גישור גירושין

זוגות בהליך גירושין, אשר בחרו שלא להגיש תביעות ולהתנצח זה בזו (בדומה לדרך של "גירושין בהסכמה"), ומבקשים להגיע להסכמות באופן עצמאי אך לא מצליחים להגיע ביניהם לעמק השווה, יכולים לפנות להליך של גישור, בתקווה כי שם יצליחו להגיע להבנות ולהסכמות.

הליך הגישור הנו הליך וולנטארי לחלוטין, ולפיכך כל אחד מן הצדדים רשאי להודיע כי הוא מעוניין להפסיק את ההליך בכל עת.

במסגרת הליך הגישור ידונו הצדדים בעזרת מגשר גירושין בעניינים הנובעים מהגירושין, ובכלל זה בכל העניינים הנוגעים לילדים (משמורת והסדרי ראייה – מי יהיה בעל המשמורת הפיזית ואלו הסדרי ראייה יהיו להורה שלא קיבל את זכות המשמורת הפיזית; מזונות ילדים – מהו המינימום ההכרחי לצרכי הילד ומהם המזונות הראויים לו); כל ענייני הממון (חלוקת רכוש בני הזוג ובכלל זה הנכסים, הזכויות הסוציאליות וכיו"ב); אופן התקשורת בין ההורים; מקום המגורים וכל נושא אחר שעשוי להתעורר בעתיד וליצור מחלוקות בין בני הזוג.

ככל שיהיה הסכם הגישור רחב יותר וייגע בכמה שיותר סוגיות, כך הוא יהיה טוב יותר, שכן יבטיח פחות חיכוכים בין בני הזוג וכך יגרום להם ולילדיהם פחות עגמת נפש וכאב לב.

יתרונות של הליך גישור גירושין

מחיר גישור גירושין

עלויות גישור גירושין הינן בדרך כלל זולות הרבה יותר יותר מהגשת תביעת הדדיות לערכאות השונות;

הגישור מקל על התמודדות הילדים

גישור גירושין טוב לילדים שכן הוא מהווה סיום של הקשר בצורה חיובית ובוגרת ולא על ידי התנצחויות בערכאות השונות;

הליך גישור דיסקרטי

גישור גירושין (כמו כל גישור) הנו דיסקרטי ואין לחשוף את תוכן הגישור בפני איש;

הגישור אינו פוגע באפשרות פנייה לערכאות משפטיות

גישור גירושין אינו מאיין את האפשרות לפנות לערכאות במידה ולא יצלח – הגישור אמנם משהה את מירוץ הסמכויות אולם מיד עם משלוח הודעה על ידי אחד מהצדדים כי הוא מעוניין להפסיק את הליך הגישור, יחל מחדש מירוץ הסמכויות והצדדים יוכלו לפנות לערכאות;

גישור גירושין מסייע לקבלת החלטות על ידי בני הזוג

גישור גירושין הנו הליך חיובי, שמאפשר לבני הזוג לפרוק את אשר על ליבם, לשוחח על הדברים ולנסות ולהגיע להבנות ולהסכמות ביחס לסיום הקשר וכל העניינים הכרוכים בכך בדרכי נועם. זאת ועוד, ככל שיצליחו הצדדים לנהל משא ומתן מוצלח ולהגיע להסכמות בעזרתו של המגשר, הם בעצם משאירים בידיהם את יכולת קבלת ההחלטות בעניינים הכל כך חשובים הנובעים מהגירושין (למשל המשך גידול הילדים), ולא "מפקירים" עניינים אלה בידי הערכאה שתדון בתביעה.

מובהר, כי ניסוח הסכם גירושין על ידי הצדדים בכלל, ובמסגרת הליך הגישור בפרט, אינו פוטר את הצדדים מטקס הגירושין בפני בית הדין הרבני, והוא בא להחליף אך ורק את העניינים הכרוכים בגירושין דוגמת מזונות, משמורת ילדים, הסדרי ראייה, חלוקת רכוש וכיו"ב.

הדרכים האלטרנטיביות להגשת תביעת גירושין, נעימות פי כמה וכמה מניהול תביעות בבית המשפט או בית הדין, וכן גוזלות הרבה פחות משאבים משני בני הזוג. אין עוררין כי גישור גירושין ועלויות הכרוכות בו, אינן עומדות בקנה אחד מול ההוצאות המשפטיות בתהליך גירושין ללא הסכמה.

חשוב לציין כי הגם וגירושין באמצעות גישור נעשים בדרכי נועם ומלווים בגורם שלישי נייטראלי, עדיין מומלץ לכל אחד מהצדדים לפנות לייעוץ משפטי על מנת להבטיח את זכויותיו במסגרת הליך הגישור.