תהליך גירושים – צעדים ראשונים

הגירושין הם אקורד הסיום של חייהם המשותפים של בני הזוג הנשואים. מאותו הרגע ואילך, הגבר אינו חייב עוד במזונות אשתו (זאת להבדיל מחובתו במזונות ילדים, הממשיכה לחול גם לאחר הגירושין), והאישה אינה צריכה להיות עוד מיוחדת לבעל והיא מותרת לכל אדם. הגירושין הם פעולה קונסטיטוטיבית שהעילה לה מקורה בחיי הנישואים.

הצעדים הראשונים בוודאי לא קלים. מה כדאי לדעת לפני שיוצאים למסע ארוך ומטלטל, צעד אחר צעד, שבסופו תהפכו לגרושים זה מזה?

תהליך גירושין – מושגים כלליים

גט אישה

מופיע בתורה בשם "ספר כריתות". הגט הנו מסמך הלכתי הכתוב בדיו על גבי דף קלף, אותו מוסר הגבר לאישה במהלך טקס הגירושין ברבנות, ובאמצעותו מגרש הוא את האישה.

גט מעושה

גט שלא ניתן מתוך רצון חופשי של הבעל אלא מתוך רצון להתשחרר מהלחץ ואמצעי הכפייה שהופעלו על הבעל; כך למשל, חוששים להכניס גבר שמסרב לתת לאשתו גט חרף שניתן צו לכפיית גט, מחשש לגט מעושה.

גט לחומרא

גט לחומרה הוא מצב בו ברור שאין צורך במתן גט, אולם יש חשש כי מבחינת מראית עין, יחשבו אחרים כי הנישואים היו כשרים.

גט מספק

גט שניתן מחמת הספק כי הנישואים מהם מבוקש לצאת הנם נישואים יהודים כשרים אם התקיימות דרישום המינימום ההלכתיות.

*יצוין כי הדרישה למתן גט לחומרא או גט מספק אינה מקימה את מערך הזכויות והחובות הנובע מנישואים כשרים ותקפים שנערכו כדין משה וישראל מבחינת הדין האישי.

סיבות לגירושין בישראל ובעולם

בעולם ישנן שלוש סיבות להפקעת קשר הנישואים:

1. גירושין בהסכמה – במרבית מדינות העולם, וגם בישראל, כאשר בני הזוג מסכימים להתגרש, יאפשר בית הדין את הגירושין (סעיף 5 לחוק התרת נישואין (מקרים מיוחדים)).

2. שיטת האשם – הצד שמבקש את הגירושין נדרש להוכיח אשם של הצד השני (הגישה הנוהגת בישראל על פי הדין העברי);

3. שיטת השבר – "משבר שלא ניתן לתיקון או בלתי הפיך" (הגישה השלטת ברוב מדינות העולם אך לא בישראל).

בישראל, בהתאם לדין האישי, פועלים בתי הדין הרבניים בהתאם לשיטת האשם הארכאית. יחד עם זאת, בגירושין של נישואים אזרחיים פועלים בתי הדין הרבניים לפי שיטת השבר ומסתפקים בכך שיראו להם כי לא ניתן לקיים עוד שלום בית.

דרכים נוספות לגירושין

בדרך כלל כאשר מחליטים בני הזוג להתגרש, מתחיל מירוץ הסמכויות, ובני הזוג רצים ומגישים תביעות הדדיות, כל אחד בערכאה העדיפה מבחינתו. כל ההתנהלות הזו מאוד לא נעימה, לא לבני הזוג, ובטח שלא לילדיהם ומסבה לכולם נזקים נפשיים רבים שלא לדבר על המשאבים הכספיים הרבים שנדרשים בני הזוג להוציא במסגרת התביעות.

לאחרונה, התפתחו דרכים אלטרנטיביות לגירושין המבקשות לסיים את קשר הנישואים בצורה הנעימה ביותר, ואף חסכונית יותר, אשר תסב כמה שפחות נזקים לבני הזוג וילדיהם.

דרכים אלו – כגון גירושין בהסכמה, או גישור גירושין – ישימות בדרך כלל כאשר מדובר בבני זוג שהיו נשואים שנים רבות, להם ילדים ורכוש משותף, הקרע ביניהם אינו עמוק מידי, והם מסוגלים לשמור על תקשורת פתוחה ולשתף פעולה זה עם זו. כמו כן, דרכים אלו מומלצות לביצוע לרוב תוך התייעצות מתמדת עם עו"ד דיני משפחה, העוסק בתחום ויכול לכוון את בני הזוג לתוצאות הרצויות.