גירושין אזרחיים

במקרים בהם בני זוג נישאו שלא באמצעות הרבנות (הליך שמכונה "נישואין אזרחיים"), אולם מחליטים לשים קץ למערכת הנישואין, הם יצטרכו להתגרש בבית הדין הרבני. הסיבה לכך היא שבית הדין הרבני הוא בעל הסמכות הייחודית לדון בענייני נישואים וגירושין במדינת ישראל, והוא היחיד שיכול לתת גט.

בית הדין הרבני מכיר בנישואים אזרחיים מהבחינה החיצונית, קרי בעובדה שהם מחייבים גירושין, אולם לא מכיר במערכת הפנימית של החובות והזכויות הנוצרת בנישואים כשרים.

יחד עם זאת, ההליך בבית הדין הרבני במקרה של גירושין בנישואים אזרחיים יהיה ככל הנראה פשוט יותר מאשר אצל זוגות שנישאו כדמו"י, שכן בית הדין הרבני לרוב לא ידון בעניינים הנלווים לגירושין (לאור היעדר האפשרות לכרוך נושאים אחרים לתביעת הגירושין הנ"ל), אלא פשוט ייתן גט לחומרא (גט שהדרישה לו מחמירה) או גט מספק (גט מנדרש חמת הספק).

זאת ועוד, במסגרת הליך גט בנישואין אזרחיים, אין צורך להוכיח קיומה של עילת גירושין, ובית הדין ינקוט בשיטת השבר הנהוגה בעולם המודרני לפיה אם אין סיכוי לשלום בית, יותרו הגירושין.

במקרים מסוימים אף יסתפק בית הדין בהתרת הנישואים ללא הליך של גירושין וללא הסכמת בני הזוג (נישואי תערובת או נישואי בני זוג שאינם יהודים).

גירושין אזרחיים של בני זוג שאינם משתייכים לאותה הדת

גירושים אזרחיים אינם מוכרים במסגרת המשפט העברי, שכן הסמכות לדון בנישואים ובגירושין הנה סמכות ייחודית הנתונה לבית הדין הרבני. זאת בניגוד למשפט הבינלאומי, לפיו אם בני הזוג היו תושבי חו"ל בזמן שהתגרשו (כלומר – הושלם הליך גירושין אזרחיים בחו"ל), הם כן ייחשבו כמגורשים.

יחד עם זאת, כאשר עסקינן בבני זוג שאינם משתייכים לאותה הדת, למשל כאשר מדובר על גירושין מבן זוג שאינו יהודי, ואשר מקום מושבם (של אחד מבני הזוג או של שניהם) בשנתיים האחרונות הוא ישראל – לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואים (מקרים מיוחדים), תשכ"ט- 1969, יהיה עליהם להגיש תביעה להתרת נישואים (בהסכמה או על ידי אחד מבני הזוג לבדו) לבית המשפט לענייני משפחה, במקום המגורים האחרון של בני הזוג. במקרה זה מומלץ לקבל ייעוץ ע״י עו"ד גירושין המתמחה בנושאים רגישים כאלו.

יצוין כי כאשר אחד מבני הזוג יהודי, יצטרך בית המשפט לענייני משפחה לקבל אישור מבית הדין הרבני, בטרם יתיר את הנישואים. בית המשפט לענייני משפחה ידון בהתרת הנישואים ובעילות הגירושין בהתאם לדיני הפורום ("לקס פוריי"), כלומר לפי המקום בו נערכו הגירושין.