גט באמצעות שליח

אקט הגירושין נעשה כאשר שני בני הזוג נמצאים יחדיו בפני בית הדין הרבני. יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם אחד מבני הזוג אינו יכול לבצע את טקס הגירושין, ו/או אינו רוצה לעשות כן, או במקרים בהם ישנה סיבה דחופה לכתיבת הגט. במקרים אלו ניתן יהיה לקיים את אקט הגירושין באמצעות שליח.

השליח אותו ממנה בן הזוג שאינו יכול או רוצה להשתתף בעצמו בטקס הגירושין ברבנות, הוא בדרך כלל פקיד בית הדין הרבני, אשר מהווה ידו הארוכה של השולח, ורואים בפעולותיו המשפטיות כאילו בוצעו על ידי השולח עצמו, ולפיכך כמחייבות את השולח.

כיצד מתבצע הליך גירושין על ידי שליח?

מינוי השליח צריך להתבצע בפני בית הדין הרבני, כאשר גם השליח וגם השולח נוכחים, והשולח מקריא בקול רם כתב הרשאה.

לאחר סיום הליך המינוי וקבלת ההרשאה לפעול בשם השולח, במועד סידור הגט, ככל שמדובר בשליח של הבעל, יכתוב הוא את ספר הכריתות יחד עם הסופר וימסור אותו לאישה; וככל שמדובר בשליח של האישה, יקבל הוא את ספר הכריתות מן הבעל.

היום לא מעט הליכי גירושין נעשים בדרך של גט עם שליח, כאשר עיקר השימוש בגט באמצעות שליח נעשה במצבים בהם אחד מבני הזוג אינו מתגורר בישראל, אז שולח בית הדין הרבני פקיד למקום מושבו של הבעל, ושם מתבצע הליך המינוי במעין "בית דין רבני נייד".

יצוין כי ישנן מדינות רבות בהן ישנו בית דין רבני קבוע שאמון על ענייני המעמד האישי של היהודים, ובכלל זה סידור גט באמצעות שליח.