נישואין

הנישואין במדינת ישראל בין בני זוג יהודים, נתונים בסמכותה הבלעדית של הרבנות, וכפופים למספר חוקים המסדירים את הנושא וקובעים את גבולות המותר והאסור.

ככל הנראה החוק המהותי ביותר בתחום הנישואים הינו חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין). על פי חוק זה, כל ענייני הנישואין והגירושין של יהודים אזרחי (או תושבי) מדינת ישראל, יהיו בסמכותם של בתי הדין הרבניים.

חוק נוסף לעניין זה הוא חוק גיל הנישואין, אשר מסדיר את הנושאים הקשורים לחוקיותם של נישואין החל מגיל מסויים.

על פי החוק, בני זוג רשאים להינשא בישראל רק לאחר שמלאו להם 17 שנים. במידה ואחד מבני הזוג הנישאים אינו עבר את גיל 17, ייחשב הדבר כעבירה פלילית והגורם אשר השיא את בני הזוג, צפוי לעונש מאסר, בכפוף כמובן לחריגים בחוק.

 להרחבה בנושאי נישואין

נישואין ברבנות

iStock_000015146163XSmall (Small)
על פי החוק בישראל, המוסד הרשמי לחיתון בני זוג יהודים הינו הרבנות הראשית. הנישואין ברבנות מהווים למעשה רישום פורמלי של נישואי הזוג. מה כולל טקס הנישואין ברבנות?
לחץ כאן לקריאה נוספת

נישואים אזרחיים

iStock_000014233105Large (Small)
נישואים אזרחיים הם סוג של נישואין בין אזרחים ישראלים, אשר לא ניתן להם מעמד רשמי על ידי בית דין דתי. נישואים מסוג זה שואבים את מעמדם החוקי מהמדינה.
לחץ כאן לקריאה נוספת

נישואים אזרחיים

במדינת ישראל לא קיים חוק המסדיר נישואים אזרחיים בין בני זוג – כלומר נישואין שאינם באמצעות מוסד דתי כלשהו.

יחד עם זאת, קיימים חריגים במקרים של פסולי חיתון או בני דתות שונות, ובמקרים אלו רשאים בני הזוג להינשא בכל מדינה בעולם המאפשרת זאת, ומדינת ישראל תכיר בהם כנשואים.