ירושות בקרב ידועים בציבור

האם ידועים בציבור זכאים לרשת זה את זו לאחר מות אחד מבני הזוג? התשובה היא כן, אבל בתנאים מסויימים.

לפי סעיף 55 לחוק הירושה, בן הזוג שנותר בחיים יירש את בן הזוג שנפטר, כפי שהיה יורש אותו על פי דין אילו היה הזוג נשוי, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים – ובלבד שלא נכתב אחרת בצוואת בן הזוג שנפטר:

1. בני הזוג קיימו חיי משפחה – תחת תנאי זה צריך בן הזוג שנותר בחיים להוכיח כי בני הזוג קיימו יחסי אישות (היבט אינטימי), כי הם ראו עצמם כבני זוג וכי הייתה לכם כוונה להתקשר זה עם זו בקשר ארוך טווח (היבט רגשי).

2. בני הזוג ניהלו משק בית משותף – היבט כלכלי.

3. אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאחר.

על פי פסיקת בתי המשפט, התקופה אותה יבחנו על מנת לראות האם בן הזוג שנותר בחיים עומד בדרישות החוק הנה החודשים האחרונים של בן הזוג שנפטר, טרם פטירתו.

יצוין כי להבדיל מהדרישות המקלות ביחס למזונות ידועה בציבור ולהחלת הלכת השיתוף על ידועים בציבור, סעיף 55 לחוק הירושה שעניינו זכות הירושה של ידוע בציבור מעמיד דרישות מחמירות על מנת שזוג יוכר כידועים בציבור.